Đêm nào chả thế

Haiz… ngồi viết blog mà nhớ cuốn sổ xanh xanh của mình, một thời trẻ trâu ngồi viết nhật ký, có chuyện gì cũng tống vào đấy, cơ mà hình như không có một trang nào viết về mấy cái chuyện yêu đương. Công nhận hồi đấy sống vô tư phết, giờ thì cứ 1, 2 giờ sáng là bật dậy, người thì muốn ngủ nhưng cái đầu bắt phải thức. Từ bao giờ mà cái khái niệm về đồng tiền và tình cảm đã khiến mình thay đổi nhiều như thế này?

Lạch cạch… cuộc sống hiện tại vẫn là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều trong đêm…