Tương lai?

Học hết 2 năm, mà giờ ất ơ như thằng mới bước vào năm nhất. Giờ mà kêu thiết lập mạng nội bộ cho 1 hệ thống server máy in, fax, quét, vi tính … là bó tay đầu hàng  {pudency} Bấm dây mạng càng mù tịt vì chuồn hết mấy chục tiết. Lập trình phần mềm, website thì lại càng ngu (toàn chôm opensource về edit, đắp chỗ này 1 miếng, bù chỗ kia 1 miếng {confuse} ) Ngay cả mấy cái project kết thúc cũng toàn đi copy rồi về edit. Haiz… Năng lực ko có thì làm gì để nuôi sống bản thân đây… Thôi ráng hết năm nữa rồi rẽ vào ngành đồ họa cho rồi {go}

p/s: Hay là kiếm vốn mở cái shop ta {shame}